Privacy verklaring

Privacyverklaring Harlem Nocturne, 27-7-2018

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Harlem Nocturne gebruikt de persoonsgegevens die worden ingevuld bij het contactformulier op de website. Ook gegevens van leden worden opgeslagen.
Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres .

Waarom heeft Harlem Nocturne deze gegevens nodig
Harlem Nocturne verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Gegevens van leden worden opgeslagen voor de ledenadministratie. Gegevens van Vrienden van Harlem Nocturne worden opgeslagen om hen schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoe lang bewaart Harlem Nocturne uw gegevens?
Harlem Nocturne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan een jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Harlem Nocturne verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Analyse gegevens en website bezoek.
Op de website van Harlem Nocturne worden geen bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer. Er wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics. Er wordt alleen gebruik gemaakt van cookies voor het bewaren van inloggegevens van de leden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar popkoorharlemnocturne@gmail.com. Harlem Nocturne zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Harlem Nocturne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.