Ons nieuwe project “Digitale Kooropname”


Wij kijken er naar uit hier samen iets fantastisch van te maken, dus meldt je snel aan!!!!
😊

Hartelijke groeten, namens de Activiteitencommissie,

Kees, Ninka en Yvonne

Beste Koorleden,

De activiteitencommissie heeft, zoals jullie weten, in afstemming met het bestuur onderzoek gedaan of het mogelijk en haalbaar is om een virtuele kooropname te maken.
Ook hebben we jullie gevraagd welke extra bijdrage je hieraan zou willen leveren.

En goed nieuws. Het is haalbaar en het gaat door!!!
We gaan er van uit dat we met onderstaande info iedereen enthousiast hebben gekregen en we samen naar een geweldig digitaal optreden kunnen toewerken.

-Door de coronamaatregelen kunnen we niet veel anders dan online koorrepetities bijwonen
-Met een virtuele digitale kooropname kunnen we een stapje verder en kunnen we de opname voor promotie doeleinden gebruiken.
-Ook vinden wij het superleuk dat we samen ergens naar toe kunnen werken en er iets heel moois van kunnen maken.

Het nummer:
De muziekcommissie heeft zich al gebogen over het nummer en we gaan een digitale kooropname maken van het nummer “Don’t Stop Me Now”.

Werkwijze:
We gaan het nummer grondig instuderen met de hulp van Geert.

Vervolgens gaan we zelf het nummer thuis inzingen. Dat kan natuurlijk ook in duo’s en mogelijk binnenkort, als de coronamaatregelen dat toelaten, met meerdere personen.
Je kunt kiezen om zichtbaar met je zangtalent in beeld te komen maar je kunt ook wat meer op de achtergrond blijven en opgenomen worden in de grotere koorgroep.
De opnamen worden verzameld in een Cloud en vervolgens worden de opnamen bewerkt door Rineke de Wit.  www.rinekedewit.com
Zij is zelf dirigent en heeft al meerdere opnamen samengesteld.
De audio wordt gescheiden van de video zodat een goede audiotrack kan worden gemaakt.
Wij leveren zelf losse filmpjes aan zodat er een video gemaakt kan worden.

Voor het maken van de thuisopname, het maken van filmpjes en het opsturen van de audio en video volgen nog instructies.
Mocht je het na het krijgen van meer instructies toch nog spannend vinden en hulp nodig hebben dan kun je dit altijd kenbaar maken.
We zijn met elkaar en er voor elkaar!

Werkgroep:
Voor de filmpjes is een werkgroep gevormd. Deze werkgroep gaat nadenken over een thema en verdere invulling.
Als je hieraan een bijdrage wilt leveren als individu kun dit je aangeven bij Ninka via  ninka.schoutsen@gmail.com

 Commissies:
Bij deze willen we vragen of de commissies mogelijk ook een bijdrage willen leveren bijvoorbeeld de Kleding- of Optredenscommissie.
Ideeën en voorstellen vanuit de commissies kunnen gemaild worden naar Yvonne via yvb8@live.com (Alleen voorstellen mailen. Bij vragen of afstemming zie route hieronder)

 Planning:
De globale planning is op dit moment:

  • April: Tijdens de wekelijkse koorrepetities extra aandacht voor het nummer Dont’ stop me now
  • Mei: nummer inzingen, filmpjes maken en materiaal opsturen.
  • Juni: audio wordt geoptimaliseerd en de filmpjes worden samengesteld tot video door Rineke.
  • Eind juni wordt een concept opname geleverd door Rineke.
  • Begin juli, voor de zomervakantie wordt een definitieve versie geleverd door Rineke.

Aanmelding:
We gaan er van uit dat iedereen mee wil doen maar om de groepssamenstelling nauwkeurig te kunnen bepalen vragen we wel om je aanmelding.
Je graag vóór 19 april aanmelden bij Yvonne via   yvb8@live.com  en aangeven of je solo uitgelicht wil worden of dat je alleen onderdeel wilt uitmaken van de grote koorgroep.

Vragen/afstemming/Hulp:
Bij technische vragen/hulp kun je terecht bij Kees via keesdekker1568@icloud.com
Voor overige vragen, afstemming of hulp (individueel of als commissie) kun je terecht bij Ninka via ninka.schoutsen@gmail.com

 

Klik hier voor een voorbeeld hoe zo’n digitale koor opname eruit zou kunnen zien.

En hier is er een voorbeeld van hoe (simpele) bewegingen gebruikt kunnen worden om het thema van het nummer uit te beelden.
Dat kan door enkele leden gedaan worden die dat leuk vinden.